Αίτηση έκδοσης καρτέλας ιστορικού

Με τη παρούσα επιστολή, αιτούμαι την απόκτηση του ιστορικού συμμετοχής μου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ καθώς και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM.
More

Αίτηση απόκτησης ΟΜΕ

Με τη παρούσα επιστολή, αιτούμεθα την απόκτηση κωδικού Ομοσπονδιακού Μητρώου Εκτροφέων για το παρακάτω μέλος του συλλόγου μας, που είναι οικονομικά τακτοποιημένο.
More