Δήλωση αντιπροσώπων συλλόγου

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τους αντιπροσώπους του συλλόγους μας στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 ή σε έλλειψη απαρτίας το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.
More

Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου

Με τη παρούσα δηλώνω ότι είμαι αντιπρόσωπος του συλλόγου μου και εξουσιοδοτώ το παρακάτω εξουσιοδοτούμενο αντιπρόσωπο του συλλόγου μου να συμμετάσχει αντί εμού στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 ή σε έλλειψη απαρτίας τη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018
More

Δήλωση Υποψηφιότητας

Με τη κατάθεση της παρούσας και αφού διάβασα και αποδέχθηκα το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας τη πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή εκλογών στην Ε.Ο.Ο. δηλώνω ότι είμαι αντιπρόσωπος του συλλόγου μου και καταθέτω τη δήλωση υποψηφιότητάς μου για τις επερχόμενες εκλογές στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ.
More

Δήλωση νέου ΔΣ

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τη σύνθεση του νέου ΔΣ του συλλόγου μας όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές του συλλόγου και μετά τη συγκρότησή του σε σώμα.
More

Αίτηση εγγραφής συλλόγου στη δύναμη της ΕΟΟ

Με τη κατάθεση της παρούσας, και αφού διαβάσαμε και αποδεχθήκαμε το καταστατικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας – Ε.Ο.Ο., αιτούμεθα την εγγραφή του συλλόγου μας στο αρχείο μελών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας – Ε.Ο.Ο. Για το σκοπό αυτό καταθέτουμε ταυτόχρονα με τη παρούσα και τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από το καταστατικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα: Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου μας και των τυχόν τροποποιήσεώ...
More