Αίτηση τελικής εξέτασης δόκιμου κριτή

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη αίτηση τελικής εξέτασης, του παρακάτω δόκιμου κριτή, μέλους του συλλόγου μας, κατά τη διάρκεια της παρακάτω εκδήλωσης:
More

Αίτηση παρακολούθησης κρίσης δόκιμου κριτή

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη αίτηση παρακολούθησης κρίσης, του παρακάτω δόκιμου κριτή, μέλους του συλλόγου μας, κατά τη διάρκεια της παρακάτω εκδήλωσης
More

Αίτηση θεωρητικής εξέτασης δόκιμου

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη αίτηση θεωρητικής εξέτασης, του παραπάνω δόκιμου κριτή, μέλους του συλλόγου μας, κατά τη διάρκεια της παρακάτω εκδήλωσης
More

Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου κριτή

Με τη παρούσα δηλώνω ότι είμαι μέλος της Ένωσης των Κριτών της ΕΟΟ και εξουσιοδοτώ το παρακάτω εξουσιοδοτούμενο κριτή να συμμετάσχει αντί εμού στη Συνέλευση της Ένωσης των Κριτών της ΕΟΟ που θα πραγματοποιηθεί που θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017
More