Άγρια ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 20-23 Ιουνίου 2016, σεμινάριο που αφορούσε τη καλή διαβίωση των ζώων και τους κανονισμούς εμπορίου των ζώων με τίτλο "The exotic pet trade and the EU, towards an EU regulation" EUROGROUP FOR ANIMALS ANNUAL CONFERENCE Wild Pets in the European Union
More