Κατάσταση μελών της ΕτΚ

Κριτής Κατηγορία Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Σύλλογος Πόλη
ΕτΚ Α Κασσέτας Δημήτριος d.kassetas@fogr.gr ΣΥΚΦΕ Αθήνα
OMJ B Καραδαγλής Δημήτριος d.karadaglis@fogr.gr ΣΥΚΦΕ Πτολεμαϊδα
OMJ D Καλαμαράς Σπυρίδων s.kalamaras@fogr.gr ΣΦΩΠ Θεσσαλονίκη
ΕτΚ Ε Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος k.vasilopoulos@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Αθήνα
ΕτΚ E Σμυρλής Κωνσταντίνος k.smirlis@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Ηράκλειο
ΕτΚ F Πανέρας Γεώργιος g.paneras@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Αθήνα
ΕτΚ J-KLMN Βραννάς Παναγιώτης p.vrannas@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Αθήνα
ΕτΚ J-KLMN Μπαλιάλιος Νικόλαος n.balialios@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Αθήνα