Αίτηση έκδοσης καρτέλας ιστορικού

Με τη παρούσα επιστολή, αιτούμαι την απόκτηση του ιστορικού συμμετοχής μου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ καθώς και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM.

Αίτηση καρτέλας ιστορικού