Αίτηση εγγραφής συλλόγου στη δύναμη της ΕΟΟ

Με τη κατάθεση της παρούσας, και αφού διαβάσαμε και αποδεχθήκαμε το καταστατικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας – Ε.Ο.Ο., αιτούμεθα την εγγραφή του συλλόγου μας στο αρχείο μελών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας – Ε.Ο.Ο.

Για το σκοπό αυτό καταθέτουμε ταυτόχρονα με τη παρούσα και τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από το καταστατικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου μας και των τυχόν τροποποιήσεών του
  2. Απόσπασμα του πρακτικού της Γ.Σ. που εξέλεξε το Δ.Σ. του συλλόγου μας ή επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που διόρισε τους εκπροσώπους του σωματείου
  3. Απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ. του συλλόγου μας που αποφάσισε να ζητήσει την εγγραφή στην Ε.Ο.Ο.
  4. Το εφ’άπαξ δικαίωμα εγγραφής στην Ε.Ο.Ο. ύψους 200 ευρώ
  5. Τη λίστα οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου μας
  6. Το ποσό συνδρομής τρέχοντος έτους (σύνολο = μέλη * 4 ευρώ)
  7. Το διορισμό των αντιπροσώπων που δικαιούται να έχει ο σύλλογός μας
Αίτηση εγγραφής στην ΕΟΟ