Δήλωση νέου ΔΣ

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τη σύνθεση του νέου ΔΣ του συλλόγου μας όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές του συλλόγου και μετά τη συγκρότησή του σε σώμα.

Δήλωση νέου ΔΣ