Δήλωση υπεύθυνου παραγγελίας δακτυλιδιών

Με τη κατάθεση της παρούσας δήλωσης, σας ενημερώνουμε για τον υπεύθυνο παραγγελίας παραλαβής δακτυλιδιών του συλλόγου μας. Η δήλωση ισχύει μέχρι την αναθεώρησή της με νεότερη.

Παράλληλα σας δηλώνουμε τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου δακτυλιδιών του συλλόγου μας.

Δήλωση υπεύθυνου παραγγελίας δακτυλιδιών