Δήλωση Υποψηφιότητας

Με τη κατάθεση της παρούσας και αφού διάβασα και αποδέχθηκα

  1. το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας
  2. τη πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή εκλογών στην Ε.Ο.Ο.

δηλώνω ότι είμαι αντιπρόσωπος του συλλόγου μου και καταθέτω τη δήλωση υποψηφιότητάς μου για τις επερχόμενες εκλογές στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ.

Δήλωση υποψηφιότητας στις εκλογές