Δήλωση αντιπροσώπων συλλόγου

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τους αντιπροσώπους του συλλόγους μας στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 ή σε έλλειψη απαρτίας το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.

Δήλωση αντιπροσώπων συλλόγου