Αίτηση θεωρητικής εξέτασης δόκιμου

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη αίτηση θεωρητικής εξέτασης, του παραπάνω δόκιμου κριτή,
μέλους του συλλόγου μας, κατά τη διάρκεια της παρακάτω εκδήλωσης

Αίτηση θεωρητικής εξέτασης