Αίτηση παρακολούθησης κρίσης δόκιμου κριτή

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη αίτηση παρακολούθησης κρίσης, του παρακάτω δόκιμου
κριτή, μέλους του συλλόγου μας, κατά τη διάρκεια της παρακάτω εκδήλωσης

Αίτηση παρακολούθησης κρίσης