Αίτηση τελικής εξέτασης δόκιμου κριτή

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη αίτηση τελικής εξέτασης, του παρακάτω δόκιμου κριτή,
μέλους του συλλόγου μας, κατά τη διάρκεια της παρακάτω εκδήλωσης:

Αίτηση τελικής εξέτασης