Παραγγελία δακτυλιδιών έτους 2017

Με τη κατάθεση της παρούσας δήλωσης, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη παραγγελία δακτυλιδιών για το παρακάτω μέλος μας.

Οι ημερομηνίες των επίσημων παραγγελιών της ΕΟΟ είναι οι κάτωθι:

  • 31 Ιουλίου 2016
  • 30 Σεπτεμβρίου 2016
  • 15 Δεκεμβρίου 2016
  • 15 Φεβρουαρίου 2017

Παραγγελία δακτυλιδιών