Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΟ – 2012

Λογότυπο ΕΟΟ

Κατά τη διάρκεια της Γενικής συνέλευσης της ΕΟΟ, στη Λάρισα στο κτήριο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Παλαιολόγου 37, τη Κυριακή 1 Απριλίου 2012 εξελέγη το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Παπαδάκης Κωνσταντίνος

  Πρόεδρος ΕΟΟ

 • Ίμβρου Θωμάς

  Αντιπρόεδρος ΕΟΟ

 • Σιδηρόπουλος Νικόλαος

  Ταμίας ΕΟΟ

 • Μαρτίκας Γεώργιος

  Γραμματέας ΕΟΟ

 • Πανέρας Γεώργιος

  Υπεύθυνος Τεχνικών Επιτροπών ΕΟΟ

 • Παπαθανασίου Παναγιώτης

  Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων ΕΟΟ

 • Ψαράκης Ευάγγελος

  Υπεύθυνος Υλικού ΕΟΟ

 • Δανίκας Παναγιώτης

  Υπεύθυνος Υλικού ΕΟΟ σε αντικατάσταση του Ψαράκη Ευάγγελου

 • Αντωνόπουλος Γεώργιος

  Υπεύθυνος Υλικού ΕΟΟ σε αντικατάσταση του Δανίκα Παναγιώτη