Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΟ – 2004

Λογότυπο ΕΟΟ

 • Μιχαλούδης Αντώνιος

  Πρόεδρος ΕΟΟ

 • Τσακπίνογλου Συμεών

  Αντιπρόεδρος ΕΟΟ

 • Ίμβρου Θωμάς

  Ταμίας ΕΟΟ

 • Φάσουρας Νικόλαος

  Γραμματέας ΕΟΟ

 • Μαματζάκης Παναγιώτης

  Υπεύθυνος Τεχνικών Επιτροπών ΕΟΟ

 • Μπελαδάκης Ιπποκράτης

  Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων ΕΟΟ

 • Πανέρας Γεώργιος

  Υπεύθυνος Υλικού ΕΟΟ