Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΟ – 2006

Λογότυπο ΕΟΟ

Κατά τη διάρκεια της Γενικής συνέλευσης της ΕΟΟ, στη Καλλιθέα Αττικής, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Μεγίστης 20, τη Κυριακή 7 Μαϊου 2006 εξελέγη το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Φάσουρας Νικόλαος

  Πρόεδρος ΕΟΟ

 • Γκυρτής Δημήτριος

  Αντιπρόεδρος ΕΟΟ

 • Ίμβρου Θωμάς

  Ταμίας ΕΟΟ

 • Σιδέρης Νικόλαος

  Γραμματέας ΕΟΟ

 • Πανέρας Γεώργιος

  Υπεύθυνος Τεχνικών Επιτροπών ΕΟΟ

 • Μπερδιάκης Ιωάννης

  Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων ΕΟΟ

 • Ναβροζίδης Ιωάννης

  Υπεύθυνος Υλικού ΕΟΟ