Δήλωση εκδήλωσης συλλόγου

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τήν εκδήλωση του συλλόγου μας σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού Εκθέσων της ΕΟΟ

Δήλωση εκδήλωσης συλλόγου