Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΟ – 2018

Λογότυπο ΕΟΟ

Κατά τη διάρκεια της Γενικής συνέλευσης της ΕΟΟ, στη Λάρισα, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 εξελέγη το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Πανέρας Γεώργιος

  Πρόεδρος ΕΟΟ

 • Τομπαίδης Μιχαήλ

  Αντιπρόεδρος ΕΟΟ

 • Καραδαγλής Δημήτριος

  Γραμματέας ΕΟΟ

 • Μπογιατζόγλου Σπυρίδων

  Υπεύθυνος Τεχνικών Επιτροπών ΕΟΟ

 • Κολιόπουλος Ιωάννης

  Ταμίας ΕΟΟ

 • Διαμαντής θεόδωρος

  Υπεύθυνος Υλικού ΕΟΟ

 • Ντογκούλης Δημήτριος

  Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΕΟΟ