Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών Παραδείσιων Πτηνών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών και Παραδείσιων Πτηνών, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 από παλιούς και νέους εκτροφείς πτηνών συντροφιάς (κυρίως εξωτικών) της Ελλάδας. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε σαν συνέχεια του ΕΦΙΠΣΑ, που είχε ιδρυθεί από τον αείμνηστο Πρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσκούνη και πρωτεργάτη της δημιουργίας της ΕΟΟ, έτσι πιστεύουμε ότι θα συνδράμουμε περισσότερο στην υλοποίηση του οράματος του, της δημιουργίας μιας χαρούμενης παρέας με το ίδιο χόμπυ.

Σκοπός του συλλόγου είναι η διάδοση, η εκτροφή και αναπαραγωγή των εξωτικών και παραδείσιων πτηνών καθώς και η προστασία σπανίων και απειλουμένων ειδών καταβάλλοντας προσπάθεια για την διατήρηση και αναπαραγωγή τους. Για τον λόγο αυτό μέσα από την ιστοσελίδα μας θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και απαραίτητες πληροφορίες για κάθε είδος που εκτρέφουμε ή γνωρίζουμε περί αυτού.

Με μεγάλη μας Χαρά θα υποδεχθούμε κάθε άτομο που θα ήθελε να ασχοληθεί με αυτόν τον υπέροχο χώρο των Εξωτικών και Παραδείσιων Πτηνών.