Ετήσιο Ημερολόγιο 2015

Στο συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας ανακοινώνεται το Ετήσιο Ημερολόγιο της ΕΟΟ για το 2015

Ετήσιο Ημερολόγιο ΕΟΟ – 2015

Σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που χρειάζονται το αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel) μπορούν να το ζητήσουν απο τη Γραμματεία της ΕΟΟ στέλνοντας ένα e-mail στο info@fogr.gr.

Με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας μέχρι το τέλος Απριλίου οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ, ενημερώνουν για τα στοιχεία του διαγωνισμού τους.

Δήλωση Ετήσιου Ημερολόγιου ΕΟΟ Δήλωση Ετήσιου Ημερολόγιου ΕΟΟ