Κατηγορίες & Κλάσεις 2013

Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύονται αρχεία (.pdf) για τις κατηγορίες και κλάσεις των διαγωνισμών που διοργανώνονται από την Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία. Η ΕΟΟ ακολουθεί τις κατηγορίες που ισχύουν στα Παγκόσμια πρωταθλήματα της COM.

Κατηγορίες & Κλάσεις 2013

Σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που χρειάζονται το αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel) μπορούν να το ζητήσουν απο τη Γραμματεία της ΕΟΟ στέλνοντας ένα e-mail στο info@fogr.gr.

Σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που επιθυμούν να αλλάξουν τις κλάσεις του διαγωνισμού τους πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Εθνική Τεχνική Επιτροπή, για να αποφευχθούν λάθη στη κατάρτηση του καταλόγου.