Ετήσιο Ημερολόγιο 2017

Στο συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας ανακοινώνεται το Ετήσιο Ημερολόγιο εκθέσεων της ΕΟΟ για το 2017

Ετήσιο Ημερολόγιο ΕΟΟ – 2017

Σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που χρειάζονται το αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel) μπορούν να το ζητήσουν απο τη Γραμματεία της ΕΟΟ στέλνοντας ένα e-mail στο info@fogr.gr.

Με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας μέχρι το τέλος Απριλίου οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ, ενημερώνουν για τα στοιχεία του διαγωνισμού τους.

Δήλωση Ετήσιου Ημερολόγιου ΕΟΟ Δήλωση Ετήσιου Ημερολόγιου ΕΟΟ

Το Ετήσιο Ημερολόγιο για το σύνολο των εκδηλώσεων της ΕΟΟ και των συλλόγων μελών της αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της ιστοσελίδας.