Αίτηση απόκτησης ΟΜΕ

Με τη παρούσα επιστολή, αιτούμεθα την απόκτηση κωδικού Ομοσπονδιακού Μητρώου Εκτροφέων για το παρακάτω μέλος του συλλόγου μας, που είναι οικονομικά τακτοποιημένο.

Αίτηση απόκτησης ΟΜΕ