Υπηρεσία e-eoo

Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία σε μια προσπάθεια έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του Ομοσπονδιακού της Μητρώου παρέχει στα μέλη της μια σειρά απο ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις οποίες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν τα μέλη της. Τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε απο τους παρακάτω συνδέσμους: