Μητρώο ΕΟΟ

Ομοσπονδιακό Μητρώο Εκτροφέων

Στην Ομοσπονδία τηρείται το Ομοσπονδιακό Μητρώο Εκτροφέων (ΟΜΕ), στο οποίο υποχρεωτικά καταχωρούνται με ένα μοναδικό 4ψήφιο αριθμό Ομοσπονδιακού Μητρώου τα τακτικά μέλη των Σωματείων μελών της ΕΟΟ.

Ο Ομοσπονδιακός Αριθμός Μητρώου είναι σταθερός και αμετάβλητος.

Μέσω του ΟΜΕ καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της ΕΟΟ, οι συμμετοχές κάθε τακτικού μέλους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ απο την ίδρυσή της, στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM και προσωπικά στοιχεία του μέλους ανα έτος (κωδικός δακτυλιδιού, σύλλογος που ανήκει, αριθμός και διάμετρος δακτυλιδιών). Ετσι η ΕΟΟ μπορεί να εκδώσει διάφορες αναφορές, στατιστικά στοιχεία κλπ προκειμένου να χαράξει τη πορεία της σε βάθος χρόνου.