Υπηρεσία e-ome

Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία σε μια προσπάθεια έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του Ομοσπονδιακού Μητρώου Εκτροφέων της ΟΜΕ, παρέχει στα μέλη της μια σειρά απο ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέλη της. Τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε απο τους παρακάτω συνδέσμους: