Υπηρεσία e-show

Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία σε μια προσπάθεια έγκυρης και έγκαιρης διαχείρισης των εκθέσεων ομοσπονδιακής αρμοδιότητας, παρέχει στα μέλη της μια σειρά απο ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέλη της. Τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε απο τους παρακάτω συνδέσμους:

 • Δήλωση εκδήλωσης συλλόγου – άρθρο 5, έως 30 Απριλίου
 • Δήλωση εκδήλωσης Ομοσπονδιακής αναγνώρισης – άρθρο 6, έως 30 Ιουνίου
 • Αίτηση ακύρωσης-αλλαγής εκδήλωσης – άρθρο 7, έως 20 Σεπτεμβρίου
 • Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής – άρθρο 11, έως 20 Σεπτεμβρίου
 • Αίτηση αντιγράφου διπλώματος συμμετοχής – άρθρο 46
 • Έκθεση εκδήλωσης – άρθρο 52, έως 30 ημέρες απο το τέλος της εκδήλωσης
 • Έντυπο διαμαρτυρίας – αναφοράς – άρθρο 53, έως 10 ημέρες απο το κλείσιμο της εκδήλωσης
 • Έντυπο παρανομίας – άρθρο 55, έως 4 ημέρες απο το κλείσιμο της εκδήλωσης
 • Έντυπο απολογίας παρανομίας – άρθρο 55, έως το κλείσιμο της εκδήλωσης
 • Αίτηση ανάληψης Πανελληνίου ΕΟΟ – άρθρο 59, έως μία εβδομάδα πριν το προηγούμενο Πανελλήνιο της ΕΟΟ
 • Απολογισμός Πανελληνίου ΕΟΟ – άρθρο 62, έως 30 ημέρες απο τη λήξη του Πανελληνίου