Δύναμη της ΕΟΟ

Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία έχει εγγεγραμμένα στη δύναμή της 12 συλλόγους απο τις παρακάτω πόλεις:

Λογότυπο Κωδικός Πλήρης Ονομασία Ηλεκτρονική Διεύθυνση Σύλλογος Πόλη
EOO-F Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών efop@fogr.gr ΕΦΩΠ Δράμα
EOO-O Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς kleopas@fogr.gr ΚΛΕΟΠΑΣ Κόρινθος
EOO-L Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων lasyk@fogr.gr ΛΑΣΥΚ Λάρισα
EOO-I Λέσχη Καναρινιών Αγριοπουλιών Δράμας lekad@fogr.gr ΛΕΚΑΔ Δράμα
EOO-P Λέσχη Φίλων Καναρινιών Ρεθύμνου lefikar@fogr.gr ΛΕΦΙΚΑΡ Ρέθυμνο
Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών Παραδείσιων Πτηνών EOO-G Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών Παραδείσιων Πτηνών psepp@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Αθήνα
Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιάς Έβρου EOO-N Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιάς Έβρου sepse@fogr.gr ΣΕΠΣΕ Αλεξανδρούπολη
EOO-W Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Θεσσαλίας skath@fogr.gr ΣΚΑΘ Καρδίτσα
EOO-J Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Καβάλας sykak@fogr.gr ΣΥΚΑΚ Καβάλα
EOO-T Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος sykfe@fogr.gr ΣΥΚΦΕ Θεσσαλονίκη
Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών EOO-V Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών sfop@fogr.gr ΣΦΩΠ Βέροια
EOO-K Φίλοι Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης sfipsyk@fogr.gr ΦΙΠΣΥΚ Κατερίνη