Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΟ

Λογότυπο ΕΟΟ

Η ΕΟΟ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε ημερομηνία που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι διετής, τα δε μέλη του μπορούν να επανεκλεγούν.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μπορεί να εκλεγεί οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος των Σωματείων Τακτικών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι το Σωματείο του οποίου είναι αντιπρόσωπος έχει γίνει μέλος της ΕΟΟ τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν την εκλογή.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε διετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με ευθύνη του υποψηφίου που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές την ίδια ημέρα και αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας.

Με μυστική ψηφοφορία κατά την πρώτη συνεδρίαση εκλέγει το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Ταμία, τον Υπεύθυνο των Τεχνικών Επιτροπών και τα υπόλοιπα δυο μέλη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.  Τη πρόταση για τη θέση του Προέδρου κάνει ο πλειοψηφών σύμβουλος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει το Γενικό Γραμματέα και τον Αντιπρόεδρο. Προτάσεις, που για να εγκριθούν πρέπει να λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών (δηλαδή 4 ψήφους). Τα υπόλοιπα εκλεγμένα μέλη εκτός του πλειοψηφίσαντος μπορούν να αυτοπροταθούν αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών.

Με την ίδια διαδικασία που εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον ίδιο χρόνο εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι, τακτικοί και αναπληρωματικοί για τη συμμετοχή της ΕΟΟ σε Συνομοσπονδίες ή Διεθνείς οργανώσεις σε αριθμό που καθορίζεται από τις διατάξεις των καταστατικών των στις οποίες ενδέχεται να προσχωρήσει η ΕΟΟ. Η θητεία των αντιπροσώπων χρονικά συμπίπτει με την θητεία των μελών του Δ.Σ.

ΓΣ Πόλη Σύνθεση Δ.Σ.
12/12/2015 Πτολεμαϊδα, Ioannoy Resort Hotel 12-12-2015 έως σήμερα
07/12/2013 Πτολεμαϊδα, Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας 7-12-2013 έως 12-12-2015
01/04/2012 Λάρισα, Παλαιολόγου 37 1-4-2012 έως 7-12-2013
25/4/2010 Αθήνα, Μεγίστης 20, Καλλιθέα 25-4-2010 έως 1-4-2012
6/4/2008 Αθήνα, Μεγίστης 20, Καλλιθέα 6-4-2008 έως 25-4-2010
5/2/2006 Αθήνα, Ελ.Βενιζέλου 156, Καλλιθέα 5-2-2006 έως 6-4-2008
10/12/2005 Ηράκλειο Κρήτης 10-12-2005 έως 5-20-2006
8/5/2004 Αθήνα, Μ.Μωραίτη 81, Νέο Ψυχικό 8-5-2004 έως 10-12-2005
13/4/2002 Αθήνα, Μ.Μωραίτη 81, Νέο Ψυχικό 13-4-2002 έως 8-5-2004
28/3/1999 Αθήνα, Χάνσεν 37, Κάτω Πατήσια 28-3-1999 έως 13-4-2002
25/4/1998 Αθήνα, Χάνσεν 37, Κάτω Πατήσια 25-4-1998 έως 28-33-1999