Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε από Δραμινούς εκτροφείς το 2012 που δραστηριοποιούνταν σε άλλους συλλόγους και αναγνωρίστηκε επίσημα από το Πρωτοδικείο Δράμας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» (σε συντομία «ΕΦΩΠ»). Σκοποί της «ΕΦΩΠ» είναι: Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την απόκτηση και εκτροφή ωδικών πτηνών. Η διεύρυνση των γνώσεων των μελών της και του ευρύτερου κοινού για τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εκτροφής των ωδικών πτηνών. Η διάδοση της μεθοδολογίας της...
More