Παραγγελία δακτυλιδιών έτους 2018

Με τη κατάθεση της παρούσας δήλωσης, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη παραγγελία δακτυλιδιών για το παρακάτω μέλος μας. Οι ημερομηνίες των επίσημων παραγγελιών της ΕΟΟ είναι οι κάτωθι: 31 Ιουλίου 2017 30 Σεπτεμβρίου 2017 15 Δεκεμβρίου 2017 15 Φεβρουαρίου 2018
More

Παραγγελία δακτυλιδιών έτους 2017

Με τη κατάθεση της παρούσας δήλωσης, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη παραγγελία δακτυλιδιών για το παρακάτω μέλος μας. Οι ημερομηνίες των επίσημων παραγγελιών της ΕΟΟ είναι οι κάτωθι: 31 Ιουλίου 2016 30 Σεπτεμβρίου 2016 15 Δεκεμβρίου 2016 15 Φεβρουαρίου 2017
More

Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου κριτή

Με τη παρούσα δηλώνω ότι είμαι μέλος της Ένωσης των Κριτών της ΕΟΟ και εξουσιοδοτώ το παρακάτω εξουσιοδοτούμενο κριτή να συμμετάσχει αντί εμού στη Συνέλευση της Ένωσης των Κριτών της ΕΟΟ που θα πραγματοποιηθεί που θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017
More

Δήλωση εκδήλωσης συλλόγου

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τήν εκδήλωση του συλλόγου μας σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού Εκθέσων της ΕΟΟ
More

Δήλωση εκδήλωσης Ομοσπονδιακής αναγνώρισης

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τήν εκδήλωση Ομοσπονδιακής αναγνώρισης του συλλόγου μας σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τo άρθρo 6 του Γενικού Κανονισμού Εκθέσων της ΕΟΟ
More