Δήλωση εκδήλωσης Ομοσπονδιακής αναγνώρισης

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τήν εκδήλωση Ομοσπονδιακής αναγνώρισης του συλλόγου μας σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τo άρθρo 6 του Γενικού Κανονισμού Εκθέσων της ΕΟΟ
More

Δήλωση αντιπροσώπων συλλόγου

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τους αντιπροσώπους του συλλόγους μας στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 ή σε έλλειψη απαρτίας το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.
More

Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου

Με τη παρούσα δηλώνω ότι είμαι αντιπρόσωπος του συλλόγου μου και εξουσιοδοτώ το παρακάτω εξουσιοδοτούμενο αντιπρόσωπο του συλλόγου μου να συμμετάσχει αντί εμού στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 ή σε έλλειψη απαρτίας τη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018
More

Δήλωση Υποψηφιότητας

Με τη κατάθεση της παρούσας και αφού διάβασα και αποδέχθηκα το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας τη πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή εκλογών στην Ε.Ο.Ο. δηλώνω ότι είμαι αντιπρόσωπος του συλλόγου μου και καταθέτω τη δήλωση υποψηφιότητάς μου για τις επερχόμενες εκλογές στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ.
More

Δήλωση υπεύθυνου παραγγελίας δακτυλιδιών

Με τη κατάθεση της παρούσας δήλωσης, σας ενημερώνουμε για τον υπεύθυνο παραγγελίας παραλαβής δακτυλιδιών του συλλόγου μας. Η δήλωση ισχύει μέχρι την αναθεώρησή της με νεότερη. Παράλληλα σας δηλώνουμε τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου δακτυλιδιών του συλλόγου μας.
More