Αίτηση έκδοσης καρτέλας ιστορικού

Με τη παρούσα επιστολή, αιτούμαι την απόκτηση του ιστορικού συμμετοχής μου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ καθώς και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM.
More

Αίτηση απόκτησης ΟΜΕ

Με τη παρούσα επιστολή, αιτούμεθα την απόκτηση κωδικού Ομοσπονδιακού Μητρώου Εκτροφέων για το παρακάτω μέλος του συλλόγου μας, που είναι οικονομικά τακτοποιημένο.
More

Ιστορικό μελών συλλόγων 2017

Στα πλαίσια των αναφορών που παράγει η ΕΟΟ μέσω του Ομοσπονδιακού Μητρώου Εκτροφέων της, παρουσιάζει το παρακάτω αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των ενεργών συλλόγων της ΕΟΟ για το έτος 2017, όπου εμφανίζονται ανά μέλος με βάση το ΟΜΕ του, το πλήρες ιστορικό του με τις συμμετοχές του σε όλα τα Πανελλήνια της ΕΟΟ απο την ίδρυσή της το 1997 και στα Παγκόσμια πρωταθλήματα COM από τη πρώτη συμμετοχή της ΕΟΟ σε αυτά, με αριθμό πουλιών, βραβείων, και στοιχείων του μέλους. Ισ...
More