Ετήσιο Ημερολόγιο 2017

Στο συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας ανακοινώνεται το Ετήσιο Ημερολόγιο εκθέσεων της ΕΟΟ για το 2017 Ετήσιο Ημερολόγιο ΕΟΟ - 2017 Σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που χρειάζονται το αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel) μπορούν να το ζητήσουν απο τη Γραμματεία της ΕΟΟ στέλνοντας ένα e-mail στο info@fogr.gr. Με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας μέχρι το τέλος Απριλίου οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ, ενημερώνουν για τα στοιχεία του διαγωνισμού τους. Δήλωση Ετήσιου Ημερολόγιου ΕΟΟ Δήλωση Ε...
More

Ετήσιο Ημερολόγιο 2016

Στο συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας ανακοινώνεται το Ετήσιο Ημερολόγιο της ΕΟΟ για το 2016 Ετήσιο Ημερολόγιο ΕΟΟ - 2016 Σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που χρειάζονται το αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel) μπορούν να το ζητήσουν απο τη Γραμματεία της ΕΟΟ στέλνοντας ένα e-mail στο info@fogr.gr. Με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας μέχρι το τέλος Απριλίου οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ, ενημερώνουν για τα στοιχεία του διαγωνισμού τους. Δήλωση Ετήσιου Ημερολόγιου ΕΟΟ Δήλωση Ετήσιου Ημ...
More

Ετήσιο Ημερολόγιο 2015

Στο συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας ανακοινώνεται το Ετήσιο Ημερολόγιο της ΕΟΟ για το 2015 Ετήσιο Ημερολόγιο ΕΟΟ - 2015 Σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που χρειάζονται το αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel) μπορούν να το ζητήσουν απο τη Γραμματεία της ΕΟΟ στέλνοντας ένα e-mail στο info@fogr.gr. Με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας μέχρι το τέλος Απριλίου οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ, ενημερώνουν για τα στοιχεία του διαγωνισμού τους. Δήλωση Ετήσιου Ημερολόγιου ΕΟΟ Δήλωση Ετήσιου Ημ...
More