Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος

Ο ΣΥ.Κ.Φ.Ε (Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1996 στη Θεσσαλονίκη από μια ομάδα εκτροφέων Καναρινιών Harz.Στόχος αρχικά ήταν η συσπείρωση των εκτροφέων, η ανταλλαγή απόψεων και η βελτίωση της ποιότητας των Harz. Σύντομα όμως ήρθαν και οι πρώτοι διαγωνισμοί που άνοιξαν στους εκτροφείς νέους ορίζοντες. Στο Σύλλογο προστέθηκαν σιγά σιγά, εκτροφείς Malinois αλλά και εκτροφείς καναρινιών χρώματος και τύπου. Ο αριθμός των εκτροφέων αυξήθηκε τόσο που ο ΣΥ.Κ.Φ.Ε έγινε από τους μεγαλύτερ...
More

19ο Πανελλήνιο ΕΟΟ 2015

Ενημέρωση Οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που επιθυμούν τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τους, καλούνται να στείλουν τα αποτελέσματα στο e-mail info@fogr.gr . Το συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στις εκθέσεις της Ομοσπονδίας Αποτελέσματα 19ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2015
More

17ο Πανελλήνιο ΕΟΟ 2013

Ενημέρωση Οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που επιθυμούν τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τους, καλούνται να στείλουν τα αποτελέσματα στο e-mail info@fogr.gr . Το συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στις εκθέσεις της Ομοσπονδίας
More

16ο Πανελλήνιο ΕΟΟ 2012

Ενημέρωση Οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που επιθυμούν τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τους, καλούνται να στείλουν τα αποτελέσματα στο e-mail info@fogr.gr . Το συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στις εκθέσεις της Ομοσπονδίας
More

15ο Πανελλήνιο ΕΟΟ 2011

Ενημέρωση Οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ που επιθυμούν τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τους, καλούνται να στείλουν τα αποτελέσματα στο e-mail info@fogr.gr . Το συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στις εκθέσεις της Ομοσπονδίας
More