Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος

Ο ΣΥ.Κ.Φ.Ε (Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1996 στη Θεσσαλονίκη από μια ομάδα εκτροφέων Καναρινιών Harz.Στόχος αρχικά ήταν η συσπείρωση των εκτροφέων, η ανταλλαγή απόψεων και η βελτίωση της ποιότητας των Harz. Σύντομα όμως ήρθαν και οι πρώτοι διαγωνισμοί που άνοιξαν στους εκτροφείς νέους ορίζοντες. Στο Σύλλογο προστέθηκαν σιγά σιγά, εκτροφείς Malinois αλλά και εκτροφείς καναρινιών χρώματος και τύπου. Ο αριθμός των εκτροφέων αυξήθηκε τόσο που ο ΣΥ.Κ.Φ.Ε έγινε από τους μεγαλύτερ...
More