Κατάσταση μελών της ΕτΚ

Κριτής Κατηγορία Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Σύλλογος Πόλη ΕτΚ Α Κασσέτας Δημήτριος d.kassetas@fogr.gr ΣΥΚΦΕ Αθήνα OMJ B Καραδαγλής Δημήτριος d.karadaglis@fogr.gr ΣΥΚΦΕ Πτολεμαϊδα OMJ D Καλαμαράς Σπυρίδων s.kalamaras@fogr.gr ΣΦΩΠ Θεσσαλονίκη ΕτΚ Ε Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος k.vasilopoulos@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Αθήνα ΕτΚ E Σμυρλής Κωνσταντίνος k.smirlis@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Ηράκλειο ΕτΚ F Πανέρας Γεώργιος g.paneras@fogr.gr ΠΣΕΠΠ Αθήνα ΕτΚ J...
More

Πανέρας Γεώργιος

Γεννήθηκα στην Αφρική στο Χαρτούμ Σουδάν και σε ηλικία δεκαπέντε ετών ήρθα στην Ελλάδα , έχοντας αναμνήσεις και βιώματα με εξωτικά πτηνά άρχισα να έχω στην κατοχή μου και στην συνέχεια να εκτρέφω από το 1980-81 . Με τους συλλόγους της ΕΟΟ ξεκίνησα σαν μέλος του ΟΚΑ κατόπιν ιδρυτικό μέλος του ΕΦΙΠΣΑ και στην μετέπειτα πορεία μου υπήρξα μέλλος του ΕΛΚΕ , ιδρυτικό μέλος του ΑΣΚΕ και ιδρυτικό μέλος της ΕΑΚ , κανένας σύλλογος που προανέφερα δεν ασχολείτο με παραδείσια & εξωτικά πτηνά, οπότε κα...
More