Έντυπα


Χρήσιμο έντυπο υλικό σε PDF

EτΚ002   EτΚ003   EτΚ004   EτΚ005

 

    1.EτΚ002     Αίτηση συλλόγου για εγγραφή μέλους του, στο κολέγιο κριτών 

    2.EτΚ003     Βιογραφικό υποψήφιου μέλους για το κολέγιο κριτών

    3.EτΚ004     Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου μέλους για το κολέγιο κριτών

    4.EτΚ005     Αίτηση συλλόγου για ορισμό κριτών στον διαγωνισμό του.