Έντυπα


Χρήσιμο έντυπο υλικό σε PDF

EτΚ002     EτΚ003     EτΚ004     EτΚ005    ΕτΚ006 Β   ΕτΚ006 Α

   

 

    1.EτΚ002     Αίτηση συλλόγου για εγγραφή μέλους του, στο κολέγιο κριτών 

    2.EτΚ003     Βιογραφικό υποψήφιου μέλους για το κολέγιο κριτών

    3.EτΚ004     Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου μέλους για το κολέγιο κριτών

    4.EτΚ005     Αίτηση συλλόγου για ορισμό κριτών στον διαγωνισμό του.

    5.ΕτΚ006     Βιβλιαράκι παρακολούθησης για δόκιμους κριτές. (Δύο όψεις)