Μητρώο Κριτών

Κριτής Κατηγορία Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Σύλλογος
ΕτΚ Α Κασσέτας Δημήτριος d.kassetas@fogr.gr
OMJ B Καραδαγλής Δημήτριος d.karadaglis@fogr.gr ΟΚΦΕ
ΕτΚ D Γερολυμάτος Γεράσιμος m.gerolymatos@fogr.gr ΑΛΟΠ
ΕτΚ Ε Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος k.vasilopoulos@fogr.gr ΠΣΕΠΠ
ΕτΚ E Σμυρλής Κωνσταντίνος k.smirlis@fogr.gr ΠΣΕΠΠ
ΕτΚ F Πανέρας Γεώργιος g.paneras@fogr.gr ΠΣΕΠΠ
ΕτΚ J-KLMN Βραννάς Παναγιώτης p.vrannas@fogr.gr ΠΣΕΠΠ
ΕτΚ J-KLMN Μπαλιάλιος Νικόλαος n.balialios@fogr.gr ΠΣΕΠΠ
ΕτΚ C Κιουρτίδης Κωνσταντίνος k.kiourtidis@fogr.gr ΟΚΦΕ