Όργανα – Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ των ΚΡΙΤΩΝ (ΕτΚ)


Στην Ε.τ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα όργανα :
1. Συνέλευση των Κριτών
2. Πρόεδρος της Ένωσης των Κριτών
3. Κολέγιο Κριτών
4. Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Κριτών (Σ.τ.Ε.).