ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SOR

Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Διεθνή Διαγωνισμό της SOR (Societa Ornitologica Reggiana) ο οποίος θα γίνει στη Modena της Ιταλίας μεταξύ 20 και 26 Νοεμβρίου 2023. Δικαίωμα συμμετοχής στην αποστολή έχουν όλα τα μέλη της ΕΟΟ. Παρακαλούνται όλα τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής και να την στείλουν στο σύλλογο τους. Εν συνεχεία οι σύλλογοι θα προωθήσουν τις δηλώσεις των μελών τους συγκεντρωτικά στην ΕΟΟ. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δηλώσεων συμμετοχής είναι η Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023. Λεπτομέρειες αναφορικά με το ταξίδι, ημερομηνία αναχώρησης και τον τρόπο μεταφοράς των πτηνών θα ενημερωθείτε με νεότερες ανακοινώσεις.