Πρόσκληση για Γ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΜΠΟΝΔΙΑ (Ε.Ο.Ο.)

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 39, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ  ( e-mail: info@fogr.gr  )

www.fogr.gr

ΠPOΣKΛHΣH ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ (ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ) TΩN ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και ενημέρωση αναφορικά για τα παρακάτω θέματα:

 Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020 και προϋπολογισμός 2021.
  2. Αγορά αυτοκινήτου.
  3. Ανάληψη διοργάνωσης 24ου Πανελληνίου Διαγωνισμού της ΕΟΟ.
  4. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) θα πραγματοποιηθεί λόγω των ειδικών συνθηκών του Covid19 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Κάθε σύλλογος θα πρέπει να αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας (info@fogr.gr) μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2020 γνωστοποιώντας τη συμμετοχή του και στέλνοντας τις εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων του. Ακολούθως κάθε σύλλογος που θα συμμετέχει θα λάβει τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) για να εισέλθει στην πλατφόρμα. Ενημερώνουμε ότι λόγω μεγάλου αριθμού συμμετοχών κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα συμμετοχής μέσω μιας σύνδεσης χωρίς αυτό να αποκλείει το δικαίωμα παρουσίας περισσότερων μελών μέσα από την ίδια σύνδεση.

Παλαιό Φάληρο, 03 Δεκεμβρίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας