Αρχαιρεσίες ΑΛΟΠ

 Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα 26/9/2021

Η σύνθεση του νέου ΔΣ της λέσχης έχει ως εξής:


Πρόεδρος. Μοσχογιαννάκης Πάνος
Αντιπρόεδρος. Κώστας Κρίγγος
Γραμματέας. Αλέξανδρος Μανωλόπουλος
Ταμίας. Βασίλης Ρίζος
Μέλος. Δήμητρα Μαυρίδου