Νέο Δ.Σ στον ΕΠΑΜ.

ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                               13 Ιανουρίου 2020

Οι φετινές εκλογές ανέδειξαν το νέο Διοικητικό συμβούλιο.

Τα μέλη που το απαρτίζουν είναι…..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρτσαλίδης Δημήτριος

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Ριζόπουλος Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεωργιάδης Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ: Σερτεφίδης Γρηγόριος

ΜΕΛΟΣ: Τροχίδης Σάββας