Νέο Δ.Σ στον ΕΠΑΜ.

ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      Οι φετινές εκλογές που έγιναν στις 13 Ιανουρίου 2020 ανέδειξαν το νέο Διοικητικό συμβούλιο.

Τα μέλη που το απαρτίζουν είναι…..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρτσαλίδης Δημήτριος

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Ριζόπουλος Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεωργιάδης Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ: Σερτεφίδης Γρηγόριος

ΜΕΛΟΣ: Τροχίδης Σάββας