ΝΕΟ Δ.Σ στον Σ.Υ.Κ.Φ.Ε

Σήμερα 02-02-2020 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΥΚΦΕ, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε Απο τα αποτελέσματα προέκυψε το νέο Δ.Σ και η Ε.Ε και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Δαγδούνης Αντώνιος
Αντιπρόεδρος : Τόλιας Θεόδωρος
Γραμματέας : Γυμνόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας : Χιονίδης Γεώργιος
Έφορος : Μπαντής Γεώργιος

Ελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος : Αθηνάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος : Παπαγιάννης Χρήστος
Γραμματέας : Καραμανλής Ιωάννης