Ετήσιο Ημερολόγιο

Στο συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας

ανακοινώνεται το Ετήσιο Ημερολόγιο εκθέσεων της ΕΟΟ .

 Ημερολόγιο εκθέσεων 2020

 

Με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας μέχρι το τέλος Απριλίου 2020 οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ, θα πρέπει να ενημερώσουν για τα στοιχεία του διαγωνισμού τους.

Δήλωση για ενημέρωση του  Ετήσιου Ημερολόγιου  εκθέσεων της ΕΟΟ Δήλωση για την ενημέρωση του Ετήσιου Ημερολόγιου εκθέσεων της ΕΟΟ