Ετήσιο Ημερολόγιο


Με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους, οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ, θα πρέπει να ενημερώνουν για τα στοιχεία του διαγωνισμού τους.

Δήλωση για ενημέρωση του Ετήσιου Ημερολογίου Εκθέσεων της Ε.Ο.Ο  

ΕΝΤΥΠΟEOO002