Πανελλήνιες Εκθέσεις ΕΟΟ

Η Πανελλήνια Έκθεση της Ε.Ο.Ο. για το 2019, διοργανώνεται από τον σύλλογο του ΠΣΕΠΠ.

Κόστος ανά πτηνό : 4€ (έως τα 15 πτηνά – δωρεάν από το 16o και πάνω)

Κόστος υποχρεωτικού καταλόγου : 10€

H 23η Πανελλήνια Έκθεση καναρινιών φωνής, από τον σύλλογο του ΣΥΚΦΕ

Για να συμμετέχει ένας εκτροφέας στο Πανελλήνιο, πρέπει να προηγηθεί η συμμετοχή του στο τοπικό διαγωνισμό του συλλόγου του, ή σε οποιονδήποτε άλλο τοπικό διαγωνισμό της Ε.Ο.Ο. (Εξαιρούνται τα μέλη του διοργανωτή συλλόγου του Πανελληνίου)


Η Πανελλήνια Έκθεση της Ε.Ο.Ο. για το 2018, διοργανώνεται από τον σύλλογο του ΛΑΣΥΚ.

Κόστος ανά πτηνό : 4€

Κόστος υποχρεωτικού καταλόγου : 5€

Για να συμμετέχει ένας εκτροφέας στο Πανελλήνιο, πρέπει να συμμετάσχει στο τοπικό διαγωνισμό του συλλόγου του ή οποιοδήποτε άλλο τοπικό διαγωνισμό της Ε.Ο.Ο. (Εξαιρούνται τα μέλη του διοργανωτή συλλόγου του Πανελληνίου)

Η 22η Πανελλήνια Έκθεση καναρινιών φωνής, από τον σύλλογο του ΣΥΚΦΕ