Πανελλήνιο ΕΟΟ – 2020

 

Το 24ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της Ε.Ο.Ο. για το 2020, διοργανώνεται από την

Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών–ΑΛΟΠ, από 30/11 έως 6/12/2020.

Για να συμμετέχει ένας εκτροφέας στη Πανελλήνια Έκθεση, πρέπει να  προηγηθεί η συμμετοχή του στο τοπικό διαγωνισμό του συλλόγου του, ή σε οποιονδήποτε άλλο τοπικό διαγωνισμό της Ε.Ο.Ο. (Εξαιρούνται τα μέλη του διοργανωτή συλλόγου του Πανελληνίου)


 

Aπόφαση ΔΣ 

 

Την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 συνήλθε το ΔΣ της ΕΟΟ σε συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσει το θέμα που αφορά τη διοργάνωση
ορνιθολογικών εκθέσεων έτους 2020.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και βάσει του άρθρου 81 του Κανονισμού
Εκθέσεων, εξέτασε το ανωτέρω αίτημα αναφορικά με τη δυνατότητα διοργάνωσης
εκθέσεων κατά το έτος 2020 και κατέληξε στα ακόλουθα:
Α) Αναλογιζόμενοι την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία αναφορικά με την εξάπλωση του
Covid19 στη χώρα μας και παγκοσμίως και σεβόμενοι πρωτίστως την υγεία όλων των
εκτροφέων και των οικογενειών τους προτείνουμε σε όλους τους συλλόγους – μέλη την
αναβολή των συλλογικών τους εκθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τη
διοργάνωση ή όχι έκθεσης αφορά αποκλειστικά και μόνο τον εκάστοτε σύλλογο και
καλούμε όλους τους συλλόγους που έχουν προγραμματίσει τη διοργάνωση έκθεσης για το
τρέχον έτος όπως ενημερώσουν για την πραγματοποίηση της έως 30 Σεπτεμβρίου 2020
σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο Κανονισμός Εκθέσεων.
Β) Ύστερα από επικοινωνία με τον διοργανωτή Σύλλογο του 24ου Πανελληνίου
Διαγωνισμού Πτηνών Εμφάνισης, Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών (Α.Λ.Ο.Π.)
αποφασίστηκε η ακύρωση του για το έτος 2020.
Γ) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ΔΣ αποφάσισε ότι αποκλειστικά και μόνο για το
έτος 2020 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 84 του Κανονισμού Εκθέσεων να μην
υφίσταται η υποχρέωση συμμετοχής ενός εκτροφέα σε τοπικό και Πανελλήνιο διαγωνισμό
προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό. Ειδικά μόνο για το
έτος 2020, σε περίπτωση πραγματοποίησης του Παγκόσμιου Διαγωνισμού στη Βαλένθια
της Ισπανίας, κάθε εκτροφέας της Ε.Ο.Ο. θα μπορεί να συμμετέχει σε αυτό χωρίς
προηγούμενη συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας.